Styrelse och råd

Styrelsens uppgift är att se till att fonden sköts på rätt sätt och når sina mål. Styrelsen är sammansatt av representanter från både arbetsgivarsidan och fackförbund.

Ledamöter

Christian Schwartz, Mölndal Energi
Anna Steen, Sobona
John Nilsson, Sobona
Lars Fischer, Kommunal
Oskar Pettersson, Vision
Jerker Ambjörn, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Thorbjörn Hammerth, Vätterhem
Yvonne Haglund Åkerlind, Danderyds sjukhus
Per Nordenstam, Sobona
Valle Karlsson, Seko
Antonio Ropero, Ledarna
Marie Thuresson, Akavia

Revisorer

Mikael Sjölander, auktoriserad revisor
Annelie Elgevi, Vision, förtroendevald revisor
Lars Randerz, Kommunal, förtroendevald revisorsuppleant