Beredargrupp

Beredargruppen hanterar ansökningar till fonden.

Ordinarie ledamöter

Eva Wing, Eskilstuna kommunfastigheter
Cecilia Tazewell, Sobona
Peter Beckman, Svealandstrafiken AB
Annica Jansson, Kommunal
Jan-Olov Olsson, Vision
Sam Najafian, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Camilla Svaleklev, VoB syd AB
Maria Appel, Roslagsvatten AB
Caroline di Paolo, Norrenergi AB
Antonio Ropero, Ledarna
Ulrika Nilssonon, Seko
Maria Rautpalo, Jusek

Verksamhetsansvarig

Johan Frisö

Möten 2020

Följande möten är inplanerade för beredargruppen under 2020:

  • 6 februari
  • 18 mars
  • 7 maj
  • 10 juni
  • 27-30 augusti (planeringsdagar)
  • 8 oktober     
  • 11 november
  • 16 december