Finansiering och avgifter

KFS-företagens Trygghetsfond finansieras via en årlig avgift från KFS medlemsföretag. Avgiften för 2020 är oförändrad.

Avgiften kan variera från år till år beroende på till exempel arbetsmarknadsläge och avkastning på fondportföljen.

Avgift för 2020

Styrelsen beslutade i november 2019 att avgiften för verksamhetsår 2020 är oförändrad. Det innebär att avgiften är 0,25 procent av företagets lönesumma under första året för nytillkomna företag. För företag som är medlemmar sedan tidigare ges avgiftsbefrielse för 2020. Avgiften är alltså noll kronor för företag som redan är medlemmar.