Vi ställer inte in — vi ställer om

Utbredningen av Covid-19 har skapat osäkerhet och oväntade utmaningar för människor och organisationer. Som alla andra är vi medvetna om och har den största respekt för de mycket tuffa tider som väntar många.

Vi ställer om

Trygghetsfondens verksamhet pågår utifrån rådande förutsättningar. Vi träffar många klienter och ser det fysiska mötet som vårt första val. Men nu ställer vi under en period om till digitala möten.
 
Situationen ger oss också en möjlighet att utveckla vår verksamhet, pröva nytt, lära mer om nya digitala verktyg och att finslipa våra arbetssätt för att också bygga upp den nödvändiga tilliten och relationen i de digitala mötena. Hela tiden med klienten i fokus.

Fortsätt var aktiv!

Permitteringar, varsel och rekryteringsprocesser som pausats är en ögonblicksbild av arbetsmarknaden. Om man precis har lämnat en anställning eller är på väg att göra det och nu på heltid ska ägna sig åt söka jobb, skapar rådande situation ytterligare oro och tankar om framtiden.

Men arbetsmarknaden står inte still. Vi ser klienter som har många lediga tjänster att söka. Vi vet att också att det kommer ett efter krisen då det gäller att vara rustad.

Vår viktigaste uppgift är nu som tidigare att stötta våra klienter i att hålla sin riktning, följa sin plan fortsätta sin arbetssökning och nå sina mål.
 
Ta väl hand om er och glöm inte att i kristider skapas också möjligheter.