Räkna ut din ersättning

När uppsägningstiden gått ut kan du ansöka om ekonomiskt stöd. Här kan du räkna ut hur stor ersättningen blir.

Räkna ut ersättning

A-kasseutfyllnad dag 1-100

A-kassetak: 25 025 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr totalt efter skatt (max dagar)

A-kasseutfyllnad dag 101-200

A-kassetak: 20 900 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr totalt efter skatt (max dagar)

A-kasseutfyllnad dag 201-300

A-kassetak: 23 885 kr

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr totalt efter skatt (max dagar)

Ersättning istället för a-kassa

T.ex. aktivitetsersättning

Daglig ersättning

0 kr per dag

0 kr efter skatt

Totalt för perioden

0 kr (max dagar)

0 kr totalt efter skatt (max dagar)