För fackliga företrädare

KFS-företagens Trygghetsfond hjälper arbetstagare som hotas av uppsägning eller blir uppsagda med råd och stöd. Vi ger också stöd till dig som är facklig företrädare och till arbetsgivare. Vi vet att samarbete mellan parterna är en framgångsfaktor.

Målet med vårt arbete är i första hand att förebygga att anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. I andra hand hjälper vi uppsagda med råd och stöd så att de ska hitta en ny sysselsättning så snart som möjligt.

Individuellt utformat stöd

Vi kan hjälpa den som blivit uppsagd med både personlig rådgivning och ekonomiskt stöd. Det kan handla om coachning, stöd till utbildning, praktik eller något annat. Våra insatser anpassas efter vilka behov och förutsättningar som finns, det är olika från person till person. Vi ser vårt stöd som en hjälp till självhjälp. Det är viktigt att den som söker nytt jobb är aktiv i omställningsprocessen.

Som facklig företrädare kan du kontakta oss för att få råd och tips kring medlemmens specifika situation. Den som sägs upp kan också kontakta oss direkt men det är arbetsgivaren som ansvarar för att anmäla den uppsagde medarbetaren till fonden.

Samarbete innan det händer

Vi vill gärna komma in så tidigt som möjligt i en omställningsprocess. Du kan kontakta oss redan under varselskedet för att få råd och information.

Vår erfarenhet är att samarbete är ett framgångsrikt arbetssätt. Därför träffas vi gärna gemensamt, både fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter. Fonden ägs av parterna gemensamt och även beredargruppen är partsammansatt. Finns det önskemål om att få information partsvis kan vi välja en sådan dialog också.

Vem omfattas?

KFS Trygghetsfond är trygghetsfonden för Sobona-företag som tidigare tillhörde KFS. KFS Trygghetsavtal omfattar i stort sett alla fast anställda som varit anställda minst ett år med en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Det finns några undantag även om ovanstående krav är uppfyllda och det är VD i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer samt ytterligare några undantagna företag. En medarbetare som fått ett skäligt erbjudande om omplacering eller erbjudande om nytt jobb men tackat nej omfattas inte av trygghetsavtalet.

Från och med 2018 kan vi också erbjuda omställningsstöd för anställda som sägs upp av personliga skäl där skälet är ohälsa. Läs mer under vem kan få stöd för mer information om vilka krav som ställs för att omfattas av fonden. Du kan också kontakta oss om du har frågor eller funderingar.