För arbetsgivare

KFS Trygghetsfond hjälper dig som är arbetsgivare med råd och stöd inför och under under en omställning. Vårt mål är att i första hand förebygga att anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. I andra hand hjälper vi uppsagda till ny sysselsättning.

Vi vet att ju tidigare vi hanterar problemen desto fler lösningar kan vi hitta. Kontakta oss därför redan när ni planerar förändringar som kan komma att minska antalet anställda. I många omställningssituationer finns det alternativ. Vi kanske kan hitta andra lösningar som kompetensutveckling, utbildning eller något annat. Genom att så tidigt som möjligt samarbeta med alla parter kan vi utforska alternativ och hitta lösningar som är bra för både företag och anställda. Vi har lång erfarenhet av omställning och kan ge råd och stöd genom hela processen.

Förebyggande arbete

Fonden kan i vissa fall vara en partner och medfinansiär i förebyggande arbete för att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist. Proaktivt arbete drivs i projektform. Vi utformar projekten i nära samarbete med er eftersom varje situation är unik. Det kan krävas lång framförhållning för att förebygga uppsägning på längre sikt, kontakta oss i ett tidigt skede så diskuterar vi vilka möjligheter som finns. Beredargruppen fattar sedan beslut om på vilket sätt fonden kan vara en del i ett eventuellt projekt.

När uppsägning inte går att undvika

Ibland går det inte att undvika uppsägningar. Vi kan ge rådgivning och stöd till arbetsgivare genom hela omställningsarbetet. Vi kommer gärna till arbetsplatsen och informerar om fonden och på vilket sätt vi kan bidra i omställningsarbetet. Vi kan också tidigt sätta in stödåtgärder som hjälper den som blir uppsagd.

Anmäla medarbetare till fonden

Det är du som arbetsgivare som ska påbörja ansökan till oss för varje uppsagd medarbetare. Fyll i vår blankett och se till att den uppsagde medarbetaren fyller i sina uppgifter och skriver under innan du skickar in den till fonden. Du ska också bifoga kopia på MBL-protokoll (och eventuell turordningslista från arbetsbristförhandling). Om du är i varselstadiet kan du istället kontakta oss för mer information om hur du går till väga.

Vem omfattas?

KFS Trygghetsfond är trygghetsfonden för de företag som tidigare var medlemmar i KFS men som nu är medlemmar i Sobona. KFS Trygghetsavtal omfattar i stort sett alla fast anställda som varit anställda minst ett år med en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Det finns några undantag även om ovanstående krav är uppfyllda och det är VD i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer och några fler företag.

Från och med 2018 kan vi också erbjuda omställningsstöd för anställda som sägs upp av personliga skäl där skälet är ohälsa. Under Vem kan få stöd hittar du mer information om vilka krav som ställs för att omfattas av fonden. Du kan också kontakta oss om du har frågor eller funderingar.